راهنمای نویسندگان

راهنمای نگارش مقاله در مجله

یافته­ های تحقیقاتی در بهبود تولیدات گیاهان زراعی

 

مقالات به صورت آن لاین دریافت (Online Submission) و داوری (Online Review) می­شود مجله تخصصی با عنوان"یافته ­های تحقیقاتی در بهبود تولیدات گیاهان زراعی"، نشریه الکترونیکی است که ب ه­صورت دو فصلنامه (دو نوبت در سال) منتشر می­گردد. مقالات ترویجی که در زمینه علوم به زراعی و به نژادی، به زبان فارسی به رشته تحریر درآمده باشند و قبلاً در نشریه دیگری انتشار نیافته و یا به­ طور هم­زمان به دیگر نشریات ارسال نشده، قابل بررسی می­ باشند. مقالاتی که چکیده آن‌ها در مجامع علمی داخلی و خارجی ارائه و چاپ شده­ا­ند، مستثنی هستند. نشریه از پذیرش یادداشت علمی (Short Communication Letter) یا مقاله کوتاه معذور است.

 

روش نگارش:

به منظور سهولت و تسریع در روند داوری مقالات و انتشار به موقع نشریه، هنگام ارسال مقاله نکات زیر رعایت گردد.

- مقاله به صورت یک زبانه، هر مقاله روی کاغذ سفید بدون آرم به قطع (A4) 21×28 با حاشیه 2 سانتی­متر از چهارطرف با فاصله خطوط 1 سانتی­متر، تیتر با فونت قلم B Nazanin Bold 12، قلم متنB Nazanin 12، قلم مطالب انگلیسی متن Times New Roman 11، عنوان شکل­ها و جدول­ها 11 Bold  B Nazaninو مطالب داخل شکل­ها و جدول­ها B Nazanin Bold 10 وTimes New Roman Bold 8 و تمامی صفحات مقاله پشت سرهم شماره­ گذاری گردد. تعداد صفحات حداکثر 15 صفحه باشد.

- در نگارش مقاله توصیه می­ شود تا حد امکان از به ­کار بردن واژه ­های بیگانه خودداری گردد، اسامی و واژه ­های علمی، مکان­ها، مواد و سایر اصطلاحات خارجی در متن مقاله به زبان فارسی نگاشته شده و با گذاشتن شماره در قسمت بالا و سمت چپ این واژه، خواننده به زیرنویس (Footnote) درج شده در همان صفحه هدایت شود.

- دستورهای نقطه­ گذاری در نوشتار متن رعایت شوند. به طور مثال1) میان کلمه و نقطه(.)، کاما(،)و علامت سوال(؟) فاصله نباشد و پس از درج علامت، یک فاصله (space) در سجاوندی یا نقطه­ گذاری (punctuation) و صفحه­ آرایی رعایت شود.

- نام­های علمی (جنس و گونه) در متن و رفرنس، ایتالیک باشند. نام دانشمند معرفی کننده گونه به صورت غیرایتالیک و با حروف بزرگ باشد. مثال: Juglans regia L..

- فرمول­ها شماره­ گذاری شوند.

در متن مقاله، اعداد صفر تا نه به حروف و اعداد 10 به بالا به عدد نوشته شود (به استثنای اعداد داخل جدول­ها، شکل­ها و شماره رفرنس­های ارائه شده در پایان جمله و شماره­ گذاری فرمول­ها).

اجزای مقاله: هر مقاله باید شامل برگ مشخصات، عنوان، چکیده فارسی، واژه‌های کلیدی، مقدمه، مواد و روش­ها، نتایج و بحث، توصیه ترویجی، در صورت نیاز سپاسگزاری و در صورت ارائه مقاله از گزارش نهایی (شماره مصوب)، فهرست منابع و چکیده انگلیسی باشد.

در متن مقاله و چکیده ­های فارسی و انگلیسی، علامت % به صورت کلمه درصد و Percent نوشته شود (به استثنای جدول­ها و شکل­ها).

1- برگه مشخصات: بایستی در یک صفحه جداگانه(در اصل مقاله، مشخصات نگارنده(گان) قید نگردد) که در برگیرنده موارد زیر باشد، ضمیمه مقاله گردد:

عنوان مقاله، نام و نام­ خانوادگی نگارنده(گان)، مرتبه علمی نگارنده(گان)، آدرس کامل پستی (همراه با کدپستی)، آدرس پست الکترونیکی، شماره تلفن و دورنویس (فاکس).

برگ مشخصات مقاله بایستی به دو زبان فارسی و انگلیسی ارائه و توسط نگارنده (گان) امضاء شود. چکیده فارسی و انگلیسی در دو صفحه جداگانه به ترتیب در ابتدا و انتهای مقاله ارائه گردد. زیرنویس­ها (Footnotes) به­صورت خودکار درج گردد.

2- جدول (به فرمت جدول­های فارسی زبان) از نوع راست به چپ درج گردد.

3- کادر اطراف نمودارها حذف شود.

4- نمودارهای رسم شده در نرم­افزارهایی از قبیل اکسل (Excel) به صورت عکس نباشند.

 

عنوان مقاله

مفهوم اصلی مقاله را مشخص می ­سازد و بایستی کوتاه و از محتوای مقاله برگرفته شده باشد تا برای خواننده قابل درک باشد. عنوان مقاله نباید بیش از 25 کلمه باشد. در عنوان مقاله و چکیده به‌جز در موارد مقیاس‌های استاندارد از کلمات اختصاری استفاده نشود.

 

 چکیده فارسی

در یک پاراگراف و حداکثر در 200 کلمه تنظیم شود و در بخش چکیده ­های فارسی و انگلیسی، نام و مشخصات نویسندگان حذف شود. چکیده شامل بیان مسئله، هدف، روش و نتایج تحقیق باشد. در پایین چکیده، کلمات کلیدی ذکر گردد.

 

واژه‌های کلیدی

- حداکثر پنج واژه به‌ ترتیب الفبا نوشته شود.

- کلماتی که در عنوان مقاله آمده است، نباید مجدداً در کلمات کلیدی تکرار شوند.

- کلمات کلیدی فارسی و انگلیسی معادل هم باشند.

-  کلمات کلیدی انگلیسی با حرف بزرگ شروع شود.

 

مقدمه

ضمن مرور پژوهش­های پیشین و توصیه پژوهش، هدف پژوهش به طور واضح مطرح شود.

 

مواد و روش­ها

در این بخش، نحوه انجام پژوهش(شامل مواد و روش­های مورد استفاده در اجرای پژوهش به ویژه روش­های ارزیابی یا موارد خاص که برای اولین بار اشاره شده است، طرح آماری و نحوه تجزیه آماری داده ­ها توضیح داده شود.

 

نتایج و بحث

نتایج و بحث حاصل از پژوهش، باید توام و می­توان به‌صورت نوشتار، جدول و شکل ارائه گردد و فقط تحلیل نتایج را در متن آورد. بعضی از نتایج ساده را می توان در داخل متن و بدون ارائه جدول یا شکل ارائه نمود. هر جدول یا شکل باید دارای عنوان مشخص باشد. عنوان باید تا حد ممکن واضح و بیان­گر محتوای جدول و شکل مربوطه باشد. اطلاعات جدول­ها و شکل­ها باید به گونه­ای باشد که خواننده بدون مراجعه به متن بتواند کلیه اطلاعات مورد نیاز برای درک جدول را مشاهده نماید. برای نوشتن عنوان 'جدول'(یا 'شکل') باید پس از ذکر کلمه 'جدول'(یا 'شکل')، شماره آن و سپس یک خط تیره و بعد از آن عنوان جدول (یا شکل)، نوشته شود نتایج حاصل از آزمایش با نتایج سایر پژوهش­‌ها مقایسه شود و موارد اتفاق نظر و یا اختلاف نتایج این پژوهش با پژوهش­های دیگر در این زمینه مورد بررسی قرار گرفته و سرانجام کاربردهای نتایج پژوهش حاضر و استنتاج از آن، در قالب یک نتیجه­ گیری کلی ارائه شود. توصیه می­ شود نتایج و بررسی­ های آماری در ساده ­ترین شکل ممکن ارائه شود.

لازم است که تفاوت میانگین­‌ها در جدول­ها یا شکل­ها با استفاده از حروف کوچک انگلیسی نشان داده شوند. مقایسه آماری میانگین‌­ها در جدول­ها ارائه می­‌شود، در هر قسمت از مقاله که به یک جدول و یا شکل اشاره شده، بلافاصله پس از اتمام پاراگراف، جدول و یا شکل مربوطه آورده شود.

- در شکل­ها و جدول­ها، اعداد و مطالب به فارسی و به صورت وسط چین درج گردند.

- عنوان منحنی، نمودار و شکل تحت عنوان 'شکل' در زیر آن ذکر گردد.

- عنوان جدول در بالای آن نوشته شود.

- داخل متن جدول نبایستی خطوط افقی یا عمودی کشیده شود.

- هر ستون جدول باید دارای عنوان و واحد مربوط به آن ستون باشد، مگر این­که تمام ستون­ها دارای واحد یکسان باشند که در این صورت باید واحد مربوطه را در عنوان جدول ذکر کرد.

- توضیحات اضافی عنوان و متن جدول به‌صورت زیرنویس ارائه شود.

- اشکال کامپیوتری، ترسیمی و عکس­ها باید کاملاً واضح باشند.

- اعداد ارائه شده در جدول­ها (جهت سهولت در مقایسه) تا یک و یا دو رقم اعشار گرد شوند.

 

توصیه ترویجی

نگارندگان بایستی توصیه ترویجی، نتایج کاربردی و قابل ترویج با هدف دستیابی به افزایش تولید محصولات زراعی و حل مشکلات فنی را در این بخش ارائه نمایند. در صورت عدم دستیابی به اطلاعات کاربردی نهایی، پیشنهادات لازم برای تحقیقات آتی و ارائه نتایج قابل توصیه، در این بخش ذکر شود.

 

سپاسگزاری (اختیاری)

نویسنده(گان) می ­توانند از اشخاص، سازمان­ها و افراد حقیقی یا حقوقی که امکانات اجرای پژوهش مانند تأمین بودجه، امکانات و لوازم آزمایشگاهی، را فراهم نموده ­اند و یا در اجرای طرح مساعدت کرده‌اند، سپاسگزاری کنند.

 

منابع مورد استفاده

در بخش 'منابع مورد استفاده'، فقط منابع ذکر شده در متن مقاله مطابق دستورالعمل زیر ارائه گردند. دقت شود که کلیه منابع ارجاع داده شده در متن براساس حروف الفبا (ابتدا منابع فارسی و سپس منابع انگلیسی) شماره­ گذاری شوند. نویسنده در صورت دستیابی به نتایج مستدل و توجیه بیشتر می‌تواند به آثار خود ارجاع دهد. در مورد مقالات، به‌ترتیب باید نام خانوادگی نویسنده، حرف اول نام نویسنده، تاریخ انتشار مقاله، عنوان مقاله، عنوان کامل مجله، شماره جلد، شماره مجله در داخل پرانتز و بعد از دو نقطه اولین و آخرین صفحات مقاله ارایه شوند. مثال:

 

مقالات

مقاله فارسی با یک نویسنده:

- جوانمرد، م. 1391. بکارگیری پوشش خوراکی حاوی عصاره الکلی مریم گلی (Salvia officianalis) در جلوگیری از رشد قارچ آسپرژیلوس فلاووس روی مغز پسته. فصلنامه علوم و صنایع غذایی. 34 (9): 85-95.

 

مقاله فارسی با دو نویسنده:

- افیونی، د. و محلوجی، م. 1385. تجزیه همبستگی برخی صفات زراعی در ژنوتیپ‌های گندم
(L. Triticum aestivum) در تنش شوری. نهال و بذر. 22(2): 199-186.

مقاله فارسی با سه نویسنده و یا بیشتر:

-   صادقی‌پور، م.، بدیعی، ف.، بهمدی، ه .و بازیار، ب. 1391. اثر پوشش­های خوراکی فعال بر پایه متیل سلولز بر ماندگاری گوجه­فرنگی. فصلنامه علوم و صنایع غذایی. 95 (9): 56-45.

 

مقاله انگلیسی با یک نویسنده:

  1. Fitter, A.H. 1988. Water relations of red clover (Trifolium pratense L.) as affected by VA mycorrhizal infection and phosphorus supply before and during drought. Journal of Experimental Botany. 39: 595–603.

  

مقاله انگلیسی با دو نویسنده و بیشتر:

  1. Porcel, R. and Ruiz-Lozano, J.M. 2004. Arbuscular mycorrhizal influence on leaf water potential, solute accumulation, and oxidative stress in soybean plants subjected to drought stress. Journal of Experimental Botany. 55: 1743-1750.
  2. Li, T., Lin, G., Zhang, X., Chen, Y., Zhang, S. and Chen, B. 2014. Relative importance of an arbuscular mycorrhizal fungus (Rhizophagus intraradices) and root hairs in plant drought tolerance. Mycorrhiza. 24(8): 595-602.

کتاب تألیفی

- جلیلی مرندی، ر. 1390. میوه­ کاری. چاپ دوم. جهاد دانشگاهی. 251 صفحه

-Snedecor, G.W. and Gochran, W.G. 1973. Statistical Methods. 6th ed. The Iowa State University Press, Iowa. 593p.

فصل کتاب

-Castejon, M., Romero-Munoz, F. and Garcia, L. 1987. Phenology and control of Orobanche cernua in sunflower with glyphosate. In: Weber, H.C. and Forstreuter, W. (Eds.), Parasitic flowering plants. Marburg, F.R.G.: 121-126.

-Jaworski, C.A. and Phatak, S.C. 1993. Canola seed yield in relation to harvest methods. In: Janick, J. and Simon, J.E. (Eds.), New crops. John Wiley, New York: 300-301.

مقالات چاپ شده در مجموعه مقالات همایش­ها، کنگره ­ها و سمینارها

- وحدتی، ک. 1388. گزارشی از آخرین رهیافت­های تحقیقاتی گردو در کشور. ‎‏مجموعه مقالات ششمین کنگره علوم باغبانی ایران: 22-25.

-Locascio, S.J., Fiskell, J.G.A. and Everett, P.E. 2000. Advances in watermelon fertility. Proceeding 14th Tropical Region, American Society for Horticultural Sciences: 223–231.

 

پایان ­نامه

-غیاثپور، پ. 1390. تأثیر پوترسین و کیتوزان بر عمر انباری و برخی شاخص‌های کیفی انگور رقم بی دانه سفید. پایان‌نامه ارشد علوم باغبانی دانشگاه بوعلی سینا.

Reeder, J.D. 2001. Nitrogen transformations in re-vegetated coal spoils. Colombia State University, Fort Collins, Ph.D. Dissertation.

 

 

نحوه ارجاع منابع مورد استفاده در متن مقاله

ارجاع معمولاً پس از یک مطلب مهم قید می­ شود. طرز نوشتن ارجاع در متن به این ترتیب خواهد بود که ابتدا باید پس از اتمام دست‌نوشت مجله، فهرست منابع مورد استفاده بر حسب حروف الفبا تنظیم شود و سپس منبع مورد نظر که مطلب به آن ارجاع داده شده، در پایان جمله در داخل پرانتز به فارسی گذاشته شود. مراجعی که دو نویسنده دارند، اسم هر دو نویسنده و مراجعی که بیش از دو نفر نویسنده دارند، ابتدا اسم نفر اول و پس از آن "همکاران" و تاریخ استفاده می‌­شود. مثال:

نتایج مشابهی توسط سایر محققان گزارش شده است (صادقی­پور و همکاران، 1391)

نتایج مشابهی توسط سایر محققان گزارش شده است (جلیلی‌مرندی، 1390).  

در مواردی که جمله با اسم نویسنده شروع ‎گردد، به این ترتیب است که ابتدا اسم نویسنده به فارسی و سال انتشار آن در داخل پرانتز نوشته ‎شود. مثال (در مورد منابع فارسی):

صادقی­پور و همکاران (1391) گزارش نمودند که

مثال (در مورد منابع انگلیسی):

براون و همکاران (1997) گزارش نمودند که .........

در مورد مرجعی که نویسنده آن مشخص نیست به جای نام نگارنده کلمه بی‌نام "Anonymous" ذکر خواهد شد.

 

عنوان و چکیده انگلیسی(Abstract) (صفحه آخر)

در آخرین صفحه، عنوان، چکیده انگلیسی و کلمات کلیدی ارائه شود. چکیده انگلیسی باید ترجمه کامل و صحیح از چکیده فارسی باشد و در صورت تغییر و بازنگری چکیده فارسی، تغییرات در چکیده انگلیسی نیز اعمال شود. واژه‌های کلیدی انگلیسی معادل دقیق کلمات کلیدی فارسی باشد و در زیر چکیده درج گردد. واژه‌های کلیدی فارسی از الف تا ی و واژه‌های کلیدی انگلیسی از A تا Z تایپ شود.

 

نکات مهم:

- هیأت تحریریه در عدم پذیرش، پذیرش و یا هر گونه ویرایش لازم در زمان چاپ مقاله، آزاد است.

- مسئولیت کلیه مطالب و اطلاعات درج شده در مقاله و نیز رعایت حقوق مؤلفین و پژوهشگران به عهده نویسنده(گان) مقاله می­باشد.

- مقالاتی که مطابق راهنمای تهیه مقاله این نشریه تهیه نشده باشند، برای داوری ارسال نخواهد شد.

- نام فایل نهایی مقاله (Word 2007 و Word 2003)، با عنوان فارسی مقاله ذخیره شود.

- فایل اصلی مقاله به همراه شکل­ها و جدول­ها (به عنوان فایل اصلی مقاله) ارسال گردد (شکل­ها و فرمول­ها و جدول­ها طبق فرمت تهیه شوند).

- فرم تعهدنامه تکمیل­ شده (به‌عنوان فایل تکمیلی/ اضافی) ارسال گردد.

- در برخی موارد فرم تعهد با امضای نویسنده مسئول بارگذاری شود. امضای اسکن شده و مشخصات کامل نویسندگان در این فرم ضروری است.

- نویسندگان بایستی مقالات ارسالی را به فرمت مجله آماده نموده و از طریق سامانه http://raicp.areo.ir  ارسال نمایند. پیگیری مقالات ارسالی از طریق سامانه پست‌الکترونیک و شماره تلفن 01732170069 (همه روزه از ساعت13 الی 15) صورت می­گیرد.